Så fungerar din livsplan

Din livsplan är utformad för att ge dig den utveckling som din själ behöver och kan både innebära meningsfulla möten med andra själar och utmanande situationer som höjer din medvetenhet. Men du väljer själv om du vill följa den.

Innan du föds ner på jorden har du tillsammans med dina andliga guider gjort en övergripande plan för ditt liv. Syftet är att du ska utvecklas och bli en mer medveten, ljus och högvibrerande själ. I livsplanen finns möten med själar som du ska lära något av eller som du har karmatiska band med. Under livets gång kommer du att möta händelser och personer som bidrar till ditt växande, men du kommer inte att alltid att uppleva det som händer som något positivt. En krävande chef kanske kliver in i ditt liv för att träna dig i att sätta gränser. En nära anhörigs död kan vara smärtsam men samtidigt göra att du börjar fundera över existentiella frågor och hur du lever ditt liv. Kanske har barnet som du fött fram en skada och kräver mycket tid och omsorg, vilket gör att du måste lägga dina egna behov åt sidan och utvecklar förmågan att inte ta något för givet. Allt som händer under livets gång behöver dock inte vara del av din livsplan. Saker kan hända ändå, som att företaget du jobbar på går i konkurs eller att ett tåg spårar ut och välter. Om det du möter skapar ett lidande är det viktigt att inte stanna kvar i det, utan att titta på situationen ur ett högre perspektiv. Finns det något som du kan lära av det som händer? Finns det något positivt som kan komma ut ur situationen?

Våra själsliga band

I regel återföds vi med samma uppsättning själar i liv efter liv. Men det innebär inte att ni har kommit lika långt på er utvecklingsresa. Medan din själsfamilj består av själar som vibrerar på samma frekvens som du, kan din biologiska familj bestå av såväl yngre som äldre själar. Eftersom vi tillbringar liv efter liv tillsammans i olika konstellationer, skapas karmatiska band. Vissa relationer präglas av positiv energi och ni upplever ett kärt återseende när ni möts i ett nytt liv. Andra relationer präglas av konflikter och såväl fysisk som psykisk smärta. Vad som kan vara bra att ha i åtanke är att den negativa energi eller karma du skapar under din livstid behöver lösas upp. Det kan ske i det nuvarande livet eller i ett kommande.

Vi väljer våra föräldrar

Dina föräldrar är också en del av din livsplan och det är inte alltid som de klarar sitt föräldrauppdrag. Det kan handla om allt från bristande omvårdnad till ren misshandel. Då kan tanken på att man har valt sina föräldrar kännas orimlig. Varför skulle man välja någonting sådant? En förklaring kan vara karma och att det finns negativ energi i er relation som behöver lösas upp och därför har ni valt att mötas på nytt. Kanske har din förälder betett sig illa mot dig i ett tidigare liv och hoppas kompensera för det i det här livet, men svåra prövningar i förälderns uppväxt har gjort att denne återigen gått in i ett negativt mönster. Det finns också högt utvecklade själar som väljer att födas ner i en familj bestående av själar som inte har kommit så långt i sin utveckling för att hjälpa till att höja dem, vilket kan vara en prövning. Om du har en trasig relation med dina föräldrar så kan det vara skönt att landa i tanken att han eller hon antagligen inte förmått agera annorlunda utifrån var hon eller han befinner sig sin utveckling och att ni kommer få en chans att mötas i ett kommande liv och läka relationen. Du har dock möjlighet att läka dina sår redan i det här livet, genom exempelvis samtalsterapi och energimedicin.

Drömmen om den rätte

Många, framför allt kvinnor, väntar på att träffa den rätte och blir besvikna när prinsen på den vita springaren inte dyker upp. En del av de möten som finns i din livsplan är potentiella kärleksmöten. Men det finns en risk för att du missar dem om du har en förutfattad mening om hur han eller hon ska se ut och vara. När vi möter någon som finns i vår livsplan brukar vi intuitivt känna det men om du istället fokuserar på önskelistan över din drömprins egenskaper kanske du missar något som hade kunnat bli en utvecklande relation. Det är inte heller så att det bara finns en enda livspartner som det är tänkt att du ska leva resten av livet med. Din själ längtar efter utveckling. Att lämna en relation som stagnerat är därför inget misslyckande utan kan vara ett tecken på att du följer din livsväg. Kanske var själva syftet med att du träffade din partner att ni skulle föda ner vissa själar till jorden. Äktenskap är ett jordiskt påfund som förvisso kan vara praktiskt men som inte alltid går hand i hand med vår själs längtan efter utveckling.

Den fria viljan

Även om du gjorde upp en livsplan innan du kom ner till jorden så är du inte tvingad att följa den. Vi människor har en fri vilja. Vissa inplanerade möten kanske du inte är redo för utvecklingsmässigt och vissa planer som till exempel flytten till ett annat land eller karriärbytet kanske du inte vågar dig på. Rädsla tenderar att vara den största stoppklossen i vår utveckling, och det är endast egot som känner rädsla. De möten och upplevelser som du väljer bort har du dock möjlighet att lägga in i ett senare liv. Dock kan det börja skava rejält om du lever ett liv som inte ger dig själsligt utveckling. De flesta av oss minns inte sin livsplan, men om du riktat ditt fokus inåt och lyssnar på din inre röst så vet den precis åt vilket håll som du ska gå och med vem. Din andliga livsguide är också införstådd med din livsplan och kan ge dig vägledning. Så får du kontakt med din andliga livsguide