Kategori Tidigare kurser

Energimeditation-april

Välkommen till en kväll i andlighetens tecken där du får sjunka ner bland mjuka filtar och vägledas in i en djup kanaliserad meditation av Jacqueline. Samtidigt kommer Susanne att göra en energibehandling och hjälpa till att lösa upp dina energimässiga blockeringar. Vår förhoppning är att du ska nå ett tillstånd av inre frid samtidigt som din frekvens höjs.

Lyssna till din själ, del 1, Göteborg

Kursen riktar sig till dig som vill lära känna dig själv på djupet och leva i samklang med din själ. För att utvecklas på det andliga planet krävs personlig utveckling och under första kurstillfället kommer vi titta närmare på vad som hindrar dig från att leva det liv som din själ längtar efter.

Lyssna till din själ, del 1

Kursen riktar sig till dig som vill lära känna dig själv på djupet och leva i samklang med din själ. För att utvecklas på det andliga planet krävs personlig utveckling och under första kurstillfället kommer vi titta närmare på vad som hindrar dig från att leva det liv som din själ längtar efter.

Stärk din självkänsla

Dålig självkänsla har skapats genom avsaknad av god prägling som barn. Det gör att man får negativa upplevelser om sin egen person, vilket kan leda till att man blir självkritisk och otrygg. Till exempel blir en del ja-sägare som ständigt försöker vara till lags. Andra utvecklas till högpresterande ”duktiga flickor”, som riskerar att bränna ut sig. Men det går att skapa en bra självkänsla i vuxen ålder som gör att man kan känna sig trygg och ha en varm relation till sig själv och vara förankrad i vetskapen om att du är du och andra är andra.