Event & Kurser

Kurser i personlig och andlig utveckling

På Råd från ovans kurser riktar sig till dig som vill leva närmare din själ, få mer harmoniska relationer och en djupare mening i livet. Följande kurser kommer att arrangeras under 2024.

Kursdagen var som att träda in i ett lugnt, tryggt och inkluderande sammanhang med tid för reflektion, både egna men även få ta del av andras, meditation och mediala övningar. Dagen satte stort avtryck och en vilja att lära och utforska än mer!

Marina

Tidigare kurser