5 tips för dig som vill utveckla din medialitet

Många längtar efter att utveckla sin medialitet och kunna kommunicera med energivärlden. Men för att bli en ren kanal och kunna ta emot budskap från till exempel andliga guider behöver du rena upp din energi och stilla ditt sinne. Här är några råd på vägen!

I den icke-fysiska dimensionen finns en mängd olika energier som den som är medial kan kommunicera med – allt från högt vibrerande själar som aldrig satt sin fot på jorden till andliga livsguider och avlidna anhöriga. Det är lättast att få kontakt med sin livsguide, då denne ständigt finns vid ens sida. Så får du kontakt med din livsguide. Budskap från energivärlden kan komma i form av bilder, ord, känslor eller dofter och ibland som en kombination av dessa. Om du inte hör, ser eller känner av energivärlden så kan det bero på att ditt huvud är fullt av tankar och att ditt energisystem är blockerat. Utanpå din fysiska kropp har du en mängd energikroppar. Dessa kopplas samman i sju energicentra eller chakran som är utplacerade på olika ställen längs din kropp, från roten av din ryggrad till toppen av din hjässa. För att ha tillgång till de högre energisfärerna måste du öppna hjärtchakrat men också kronchakrat som finns på hjässan och pannchakrat, även kallat det tredje ögat, som sitter mitt på pannan. Men för att kunna öppna upp dessa chakran på ett balanserat sätt behöver du först städa upp i dina nedre chakran. Där finns ofta negativt laddade känslor undanstuvade som tynger ner dig, till exempel bitterhet och ilska från tillfällen i livet då du känt dig övergiven, kränkt eller sviken.

Att höja sin frekvens

Det går att lösa upp negativt laddad energi som ligger lagrad i energikropparna genom energimedicin. Utöver att det får dig att må bättre så höjs även din vibration. Precis som allting annat i universum så vibrerar din energi på en viss frekvens och ju mer du jobbar med dig själv och gör dig fri från negativa tankar och känslor desto högre kommer din frekvens att bli. Din frekvens påverkas också av hur du lever, vad du äter och den energi som finns runt omkring dig. Om du är uppfylld av positiva tankar och känslor kommer din vibration att höjas. Då lockar du till dig energier från den icke-fysiska världen som har en liknande vibration. Om ditt energisystem tyngs ner av negativa tankar och känslor kommer din vibration att vara låg och du kommer locka till dig den typen av energi.

Lär dig att meditera

Om du vill kommunicera med energivärlden behöver du försätta dig i ett tillstånd där andliga guider och andra energier kan nå fram till dig. Är ditt huvud fullt av tankar kring vad du ska äta till middag eller vilken present du ska köpa till morgondagens fest, är det svårt för energivärlden att komma igenom. Är du inte van vid att meditera är det dags att öva upp den förmågan. Målet är att nå ett tillstånd av inre stillhet. Vissa kan vara hjälpta av att lyssna på lugn musik eller guidade meditationer. Andra föredrar att vandra i naturen. Att utveckla sin mediala förmåga brukar ta tid. Som barn är vi ofta öppna för energivärlden men de flesta stänger ner förmågan när de växer upp. Har du utvecklat din mediala förmåga i dina tidigare liv kommer det att gå snabbare för dig att öppna upp och återknyta kontakten med energivärlden. Andliga guider och andra energier ser vilka människor som är mottagliga för kommunikation och väljer själva vilka som de vill ha kontakt med och när. Det är inget som du kan styra över.

5 tips om du vill utveckla din mediala förmåga:

  1. Rena upp din energi! Obearbetade känslor skapar blockeringar i ditt energisystem. Det kan till exempel handla om ilska och sorg från barndomen. Negativt laddad energi gör dig tung och omöjliggör kommunikation på guidernas höga frekvens. Såväl tankar som känslor är energi. Ju mer positiv du är desto högre blir din frekvens.
  2. Öva på att meditera och hitta ett inre lugn. Energivärlden har svårt att komma igenom om du är stressad och ditt är huvud är fullt av tankar. Vissa når lättast ett meditativt tillstånd när de vandrar i skogen, andra föredrar att lyssna på avkopplande musik eller guidade meditationer.
  3.  Ha ett öppet sinne i kommunikationen med dina andliga guider. Det finns ingen mall för hur er kommunikation ska se ut. Kanske får du till dig bilder, ord eller känslor. Det tar tid att lära sig tolka energivärldens budskap men ju mer du övar desto säkrare kommer du att bli.
  4. Du behöver inte gå en mediumutbildning. Tvärtom kan det vara en fördel att utveckla sitt eget sätt att kommunicera med energivärlden, istället för att kopiera någon annans.